به وب سایت فراانگیزش خوش آمدید

انگیزش: «به مجموعه عامل‌هایی گفته می شود که مردم را وا می‌دارد تا به روشی خاص رفتار و تلاش کنند و در نتیجه به هدف‌های مورد نظر دست یابند».

به بیان ساده تر و در یک مفهوم کلی، به فرآیند ایجاد انگیزه در یک شخص یا گروه، انگیزش گفته می شود.

این فرآیند در بسیاری از شخصیت های بزرگ جهان به صورت کاملا درونی و برای اهداف بزرگ و ارزشمند ایجاد می شود، که به آن فراانگیزش می گوییم.

بر همین اساس:

مجموعه ی فراانگیزش با تمام وجود در تلاش است تا این فرآیند را تسهیل کرده و شاهد پدیدار شدن جامعه ای با انگیزه و پویا باشیم.

تخصص ما

انگیزش
موفقیت
شادی
اعتماد به نفس