چگونه با انگیزه باشیم
,

چگونه با انگیزه باشیم ؟

چگونه با انگیزه باشیم  ؟ سوالی است که ذهن افراد بسیاری را که به دنبال افزایش انگیزه هستند به خود مشغول کرده است. افراد مختلف ممکن است از روش های متفاوتی برای دستیابی به انگیزه بیشتر استفاده کنند. این مقاله به شما کمک می کند تا بتوانید، یک ی…
سخت گرفتن زندگی

سخت گرفتن زندگی

سخت گرفتن بیش از حد در مورد خودمون یا دیگران کار زیاد درستی نیست. به خصوص و قتی که این سخت گرفتن ما باعث ناراحتی و عذاب خودمون یا دیگران بشه. اما اگه این سخت گرفتن حساب شده و در حد مناسبی باشه میتونه شما رو به یک فرد موفق تبدیل کنه. احتمالاً …